OA knee risk factor

ปัจจัยของ “โรคข้อเข่าเสื่อม”

เรามักคิดว่า “โรคข้อเข่าเสื่อม” จะพบได้แต่ในผุ้สูงอายุเท่านั้น ความเป็นจริงคือผู้ที่มีอายุน้อยๆก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน 

มีปัจจัยมากมายที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ได้
❗ อายุ โดยเฉพาะตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งก็เกิดจากความสึกหรอสะสมนั่นเอง
❗ เพศ พบว่าผู้หญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย
❗ พันธุกรรม หากมีญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นโรคนี้ เราก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้น
❗ น้ำหนักตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาก
❗ โรคข้ออักเสบ เช่น เกาต์, รูมาตอยด์, ข้ออักเสบจากการติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น การอักเสบจะทำลายผิวกระดูกอ่อนและทำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น
❗ การบาดเจ็บ เช่น นักกีฬาที่มีเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด หรือกระดูกบริเวณข้อแตกหัก จะส่งผลให้ข้อเข่าข้างนั้นเสื่อมเร็วกว่าข้างปกติ
❗ การใช้งานหักโหมซ้ำๆ เช่น นั่งยองๆต่อเนื่องนานๆเป็นประจำ, กีฬาที่มีการกระโดดกระแทกตลอด จะเกิดแรงกดอัดกับข้อเข่ามากกว่าปกติและทำให้เกิดการสึกหรอสะสม ทำให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น
❗ ความผิดปกติของหลังและขา เช่น หลังคด, ขาสองข้างยาวไม่เท่ากัน จะทำให้ท่าเดินผิดปกติและมีแรงกดกระแทกต่อข้อเข่าผิดปกติด้วย เป็นสาเหตุของข้อเสื่อมตามมา

โดยเฉพาะใครที่มีปัจจัยเหล่านี้หลายๆข้อ ก็ยิ่งมีโอกาสข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น ไว้คราวต่อๆไปจะมาบอกเล่าวิธีการดูแลข้อเข้าให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากข้อเข่าเสื่อมนะครับ