อาการของ “โรคข้อเข่าเสื่อม”

อาการของ “โรคข้อเข่าเสื่อม”

“โรคข้อเข่าเสื่อม” จะมีความผิดปกติของผิวข้อ และทำให้เกิดอาการต่างๆดังต่อไปนี้

💥 ปวด มักปวดตื้อๆทั่วไปรอบข้อ ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจน ปวดเรื้อรัง ปวดมากขึ้นเมื่อใช้งานในท่างอเข่าหรือการขึ้นลงบันได อาจมีอาการปวดตึงบริเวณข้อพับหลังเข่าด้วย
💥 ข้อฝืดตึง โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือพักอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ หลังจากขยับสักระยะหนึ่งจะดีขึ้น อาการนี้มักเป็นไม่เกิน 30 นาทีหลังจากเริ่มขยับข้อ
💥 มีเสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่า เป็นอาการที่พบได้บ่อยแม้ในระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ข้อเข่ามีเสียงกรอบแกรบจะป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมเสมอไป
💥 ข้อใหญ่ผิดรูปเนื่องจากกระดูกงอกโปนบริเวณข้อ บางครั้งอาจกดเจ็บบริเวณที่กระดูกงอกเสียดสีกับผิวหนัง
💥 ข้อเข่าโก่ง มักโก่งออกด้านนอก ทำให้ลักษณะการเดินเหมือนเดินถ่างขา อาจมีการเดินโยกตัวและเป็นสาเหตุได้มีอาการปวดหลังปวดเอวตามมา
💥 ข้อบวมและมีน้ำคั่งในข้อ ทำให้ปวดตึงมาก อาการนี้จะพบเมื่อมีการอักเสบมากๆ บางรายอาจถึงขั้นต้องเจาะดูดน้ำออกจากข้อ

หากมีอาการเหล่านี้เพียง 1-2 ข้อ โดยเฉพาะอากการปวดหรือมีเสียงดังในข้อเท่านั้น อาจไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมก็ได้ แต่ถ้ามีมากกว่านั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป