Category: Exercise

Home / Exercise
แค่ขยับเท่ากับออกกำลัง???
Post

แค่ขยับเท่ากับออกกำลัง???

แค่ขยับเท่ากับออกกำลัง??? หลายคนเข้าใจว่าทำงานยุ่งๆทั้งวันก็คงถือเป็นการออกกำลังไปในตัว น่าจะแข็งแรงห่างไกลความเจ็บป่วย แต่จริงๆแล้วมันก็ถูกแค่บางส่วนครับ

stretching
Post

Static and Dynamic Stretching

การยืดเหยียด (Stretching) มีความสำคัญทั้งทำให้ร่างกายตื่นตัวก่อนออกำลังและผ่อนคลายหลังจากออกกำลัง แต่มีรายละเอียดวิธีการต่างกัน

แนวทางวางแผนการออกกำลังอย่างง่ายๆ
Post

แนวทางวางแผนการออกกำลังอย่างง่ายๆ

การออกกำลังกายที่เราคิดกันว่าไม่มีอะไรซับซ้อน แต่หลายๆคนออกกำลังแล้วไม่เห็นผลตามที่ตั้งใจไว้ นั่นก็เพราะไม่ได้วางแผนไว้นั่นเอง