ไขปัญหาข้องใจของคนที่ขยับตัวทั้งวันแต่ก็ยังเจ็บป่วย