แนวทางวางแผนการออกกำลังอย่างง่ายๆ

การออกกำลังกายที่เราคิดกันว่าไม่มีอะไรซับซ้อน แต่หลายๆคนออกกำลังแล้วไม่เห็นผลตามที่ตั้งใจไว้ นั่นก็เพราะไม่ได้วางแผนไว้นั่นเอง รับชมแนวทางการวางแผนออกกำลังง่ายๆที่นี่ https://youtu.be/sbdwm2ma5kQ

แค่ขยับเท่ากับออกกำลัง

ไขปัญหาข้องใจของคนที่ขยับตัวทั้งวันแต่ก็ยังเจ็บป่วย https://youtu.be/muYwAGThQ7I

Static and Dynamic Stretching

ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการ warm up เพื่อให้ร่างกายตื่นตัว พร้อมรับภาระต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปเรามักเข้าใจว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม จริงๆแล้วขึ้นกับความหนักหน่วงของกิจกรรมที่เรากำลังจะทำ เช่น หากจะเดินเล่นรอบๆสวนสาธารณะ การยืดเหยียดเล็กน้อยก็คงเพียงพอ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการเตรียมก่อนการวิ่งแข่ง 100 เมตร เป็นต้น และหากลงลึกในรายละเอียดแล้ววิธีที่ใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็ต่างกันด้วย เราอาจแบ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อออกได้เป็น 2 ประเภท Static Stretching อธิบายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างนิ่งๆ เช่น ก้มตัวแตะพื้นแล้วค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังและขายืดตัว เป็นต้น ซึ่งเราคงรู้จักการยืดประเภทนี้กันดี  Dynamic Stretching เป็นการขยับร่างกายเพื่อให้เส้นเอ็นและข้อต่อต่างๆเริ่มมีการยืดคลายตัว เช่น การกระโดดตบ แม้ดูผิวเผินแล้วกล้ามเนื้อจะไม่ได้ยืดเหยียดมาก แต่ข้อไหล่,ศอก, สะโพก, เข่า, ข้อเท้า ได้มีการขยับ สุดท้ายข้อต่อต่างๆเหล่านี้จะมีการผ่อนคลายตัว …